Van Beschermen en ontzien naar motiveren en prikkelen

Het onderzoek is gericht op de verhoging van de arbeidsparticipatie van oudere werknemers. In dit onderzoek komt de volgende hoofdvraag aan de orde: Welke mogelijkheden zijn er om langer doorwerken te stimuleren en welke rol kunnen sociale partners daarbij spelen?

Deze mogelijkheden zijn omschreven aan de hand van het motivatiemodel. Het motivatiemodel kent vijf gebieden die volgens de literatuur een rol spelen bij de keuze van werknemers om langer door te werken. De basis wordt gevormd door de factor Gezondheid, waarna de Financiële positie, Opleidingsniveau, Omgeving en Erkenning volgen. De verbindende driehoek staat voor een individuele werknemer.