Sociale partners en sociale innovatie in het MKB

De rol van sociale partners - zoals brancheorganisaties, vakbonden, cao-partijen en O&O-fondsen - is te beperkt bij sociale innovatie in het MKB. Zij moeten ondernemers meer stimuleren om thema’s als scholing en opleiding, employability en flexibel organiseren aan te pakken. Kennisdeling tussen ondernemers op sectorniveau is noodzakelijk om de ontwikkeling van de sectoren in Nederland te laten floreren. Er is een belangrijke rol weggelegd voor sociale partners om MKB-bedrijven hierin te ondersteunen, om zo de sector te laten profiteren. Een goed voorbeeld van kennisdeling is het virtuele platform van de Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie, waar ondernemers successen kunnen delen. De informatie van het platform kunnen ze inzetten om acties op sociale innovatie op te zetten. Om sociale innovatie goed van de grond te krijgen, is het nodig om de volgende vijf thema’s centraal te stellen: arbeidsverhoudingen, flexibel organiseren, gezondheidsmanagement, employability en resultaatgericht belonen. Met een scan op de vijf thema’s, de Schijf van vijf, kunnen branches en bedrijven zelf zien op welke onderdelen sociale innovatie het meest kan opleveren.