Ondernemen met de P van People

De krimpende beroepsbevolking in combinatie met de verwachte arbeidsvragen bevestigen de noodzaak om het totale arbeidspotentieel beter te benutten. Oók mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die momenteel nog slechts beperkt participeren, zijn daarvoor nodig. Werkgevers vervullen hierbij een sleutelrol.

In dit praktijkonderzoek wordt ingegaan op de motivatie en de stappen die werkgevers zetten bij het al dan niet in dienst nemen van mensen uit deze groepen. Om hierin inzicht te verkrijgen is gebruik gemaakt van een tweetal theoretische modellen:
‘Motieven om socialer te ondernemen’ Waarom zou een ondernemer dit willen gaan doen?
‘Theorie van gepland gedrag’. Hoe komt een ondernemer van willen naar doen?

Via een webenquête en diepte-interviews zijn 74 werkgevers benaderd. Het accent is gelegd op het MKB en op ‘ervaren werkgevers’. De lessen uit het onderzoek zijn gebundeld in een zevental ingrediënten voor het succesvol werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 1. Het begint met motivatie
  Voor een werkgever is dit een van de belangrijkste factoren.
 2. Het belang van de eerste ervaring
  Bij een positieve ervaring stijgt de aannamebereidheid, bij een negatieve ervaring neemt deze af. Hier ligt een uitdaging voor dienstverleners die werkgevers ondersteunen.
 3. Kosten, baten en risico’s in balans
  Zakelijke en arbeidsmarktmotieven spelen een grote rol in de besluitvorming.
 4. Maak het persoonlijk
  Het beeld van een groep ‘kantelt’ vaak wanneer er een persoonlijke kennismaking plaatsvindt.
 5. Complementaire en betrouwbare dienstverlening
  De meeste werkgevers nemen niet zelf het initiatief. Dienstverlenende bedrijven kunnen hen informeren, motiveren en ontzorgen.
 6. De ‘winstverdubbelaar’
  Voor succesvol werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is het van belang dat er voor alle partijen winst is te halen, niet alleen financieel, maar ook immaterieel.
 7. Succces met drie c’s
  Het komt iedere keer weer aan op een optimale mix tussen Competenties (van de werknemer), Compassie (persoonlijke drijfveer van de werknemer) en Compensatie (financieel).