Fit for the future

Voor een succesvolle implementatie van beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid is een aanpak op verschillende niveaus binnen de organisatie noodzakelijk. De kern is maatwerk voor de individuele medewerker, afhankelijk van zijn of haar werkvermogen, talenten en voorkeuren.

Hiervoor is een leidinggevende die kennis heeft van duurzame inzetbaarheid en die in staat is dit in maatwerk te realiseren van groot belang. Gedurende de gehouden interviews met voorlopers op het gebied van duurzame inzetbaarheid kwamen een aantal belangrijke succes- en faalfactoren naar voren. Uiteindelijk kan beleid rondom duurzame inzetbaarheid een organisatie significant concurrentievoordeel bieden door het creëren van een grotere flexibiliteit en aantrekkelijk werkgeverschap. Niet onbelangrijk in een wereld waarin de veranderingen zich in een steeds hoger tempo aandienen en personeelskrapte zich manifesteert. Het onderzoek beschrijft een groot scala aan succes- en faalfactoren voor de implementatie van beleid gericht op duurzame arbeid.