De houdbaarheid van de ZZP-er

De verwachting is dat het aantal ZZP’ers de komende jaren verder toe zal nemen. Is dit wel zo? En kan deze markt wel groeien? De houdbaarheid van de ZZP’er richt zich op de randvoorwaarden die nodig zijn om de ZZP-markt daadwerkelijk te laten groeien.

Uit het onderzoek blijkt dat het in ieders belang is om een verdere groei van de ZZP-markt mogelijk te maken. ZZP’ers en vooral de EZP’ers (Entrepreneurs Zonder Personeel) dienen hiervoor ondersteund te worden in hun ondernemerschap. De opdrachtgever dient een (redelijke) garantie te krijgen wat betreft de kwaliteit en capaciteit van de ZZP’er. Een Platform voor Entrepreneurs brengt de EZP’ers en de opdrachtgevers (Entrepreneurs met Personeel) samen. Een dergelijk platform kan als keurmerk fungeren en biedt daarbij de mogelijkheid dat innovatieve opdrachtgevers de EZP’ers kunnen ondersteunen bij de ontwikkeling van het ondernemerschap. Andersom kan de inzet van EZP’ers de opdrachtgevers een belangrijke meerwaarde bieden. Een Platform voor Entrepreneurs komt de houdbaarheid van de ZZP’er ten goede en brengt daarnaast ondernemerschap, innovatief vermogen en kennis en expertise bij elkaar wat zal resulteren in een optimaal synergie effect.