Betrokken zorgverleners

Op basis van onderzoek is door de projectgroep een vernieuwend werkconcept voor de werkvloer ontwikkeld, dat in de loop van 2011 in een ziekenhuis in een pilotproject is uitgevoerd en getest.
Doel van het werkconcept is de arbeidssatisfactie en de betrokkenheid van medewerkers te vergroten, de verbinding tussen de lagen, functies en afdelingen binnen het ziekenhuis te versterken en het zelfregulerend vermogen van procesgerichte teams te stimuleren. Binnen het werkconcept wordt gefocust op vier hoofdfactoren die op microniveau (afdeling, team, proces) beïnvloed worden; het vier krachtenmodel:

  • Maak het medewerkers gemakkelijk hun werk goed te doen
  • Versterk de verbinding tussen functies, disciplines, lagen, schakels in de keten
  • Ontwikkel vormen van zelfregulering binnen teams
  • Coachend leiding geven gericht op organisatie- en persoonlijke ontwikkeling

Het werken met dit model leidt tot een verhoogde denk- én doe-kracht van het verpleegkundig team. Medewerkers worden eigenaar van de oplossingen en zien dat hun inspanningen effect hebben. De communicatie en verbinding binnen en tussen de lagen verbetert aanzienlijk. Het zelfregulerend vermogen van het team neemt toe.