Over Van Spaendonck Fundatie


Van Spaendonck richt zich op advies en ondersteuning op het gebied van strategie, management en organisatie. In het kader van het maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft Van Spaendonck de Van Spaendonck Fundatie in het leven geroepen. De Van Spaendonck Fundatie stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar voor het (co)-financieren van wetenschappelijke en praktische (onderzoeks)projecten. Deze projecten zijn gericht op het verbeteren van de prestaties van kleine en middelgrote ondernemingen/instellingen op het vlak van economisch verantwoord duurzaam ondernemen.

Deze projecten hebben als doel: • het beïnvloeden van het publieke debat over de toekomstagenda. • het verbeteren van de processen die leiden tot economisch verantwoord duurzaam ondernemen. Deze projecten verlopen meestal via intermediaire organisaties, omdat die in staat zijn kleine en middelgrote ondernemingen/instellingen effectiever te bereiken om bij te dragen aan een betere bedrijfsvoering en een beter rendement.

Onderzoeksgebieden

  • Ondernemerschap
  • Klantwaarde
  • Groei door innovatie
  • Netwerkvorming
  • Reputatievorming
  • Kwaliteit human resources

Bestuur

Bestuurssamenstelling:

  • De heer drs. J.A. Kamps (voorzitter)
  • De heer drs. H.B.M. van der Laan