Aandacht voor leerstoel innovatieve samenwerking in Brabants Dagblad


TILBURG - De nieuwe Leerstoel Innovatieve Samenwerking is de 62ste bijzondere leerstoel aan Tilburg University. De kosten ervan worden gedragen door Van Spaendonck in Tilburg.

„Wij willen als dienstverlener en adviesbureau voor ondernemers een autoriteit blijven, ook in een sterk veranderende samenleving. Wij willen met deze leerstoel en het Kenniscentrum dat we eraan gekoppeld hebben een extra verdieping geven aan ons werk en dat via wetenschappelijke onderbouwing op een hoger plan brengen”, stelt Ellen Kroese. Zij is directeur Brancheadvies bij Van Spaendonck en tevens directeur van het nieuwe Kenniscentrum Innovatieve Samenwerking, dat op ondernemers is gericht.

Vier jaar financiert het Tilburgse bedrijf de mr. dr. BJM van Spaendonck Leerstoel, genoemd naar de grondlegger van de onderneming. En daarmee betaalt Van Spaendonck indirect het werk van bijzonder hoogleraar dr. Ferry Koster, die echter in dienst is bij Tilburg University.

Vier jaar financiert het Tilburgse bedrijf de mr. dr. BJM van Spaendonck Leerstoel, genoemd naar de grondlegger van de onderneming. En daarmee betaalt Van Spaendonck indirect het werk van bijzonder hoogleraar dr. Ferry Koster, die echter in dienst is bij Tilburg University.

Verder biedt het bedrijf een eigen medewerker een kans om te promoveren bij Koster. Ook doen diverse eigen medewerkers mee in het kenniscentrum. Alles bij elkaar gaat dit een forse investering vragen, maar hoeveel precies heeft Kroese nog niet helder.

Die investering zal zonder meer de moeite waard zijn, stelt ze. „De samenleving verandert en dus ook de samenwerkingsverbanden waarbinnen ondernemers actief zijn. De klassieke brancheorganisatie alleen voldoet niet meer. Uit nieuwe netwerken van ondernemers, overheden en onderwijs komen innovaties voort. Die netwerken vormen het hart van onze economie en hoe meer kennis we er over hebben, hoe beter het is voor iedereen en dus ook voor ons bedrijf.”

Ferry Koster is één dag in de week in het kenniscentrum bij Van Spaendonck aanwezig; daarnaast geeft hij een dag les aan de Tilburgse universiteit en doet van daaruit onderzoek. Verder is het de bedoeling dat de kennis die Koster met zijn onderzoek opdoet, wordt gedeeld via onder meer publicaties en symposia voor ondernemers. Koster: „Het zou zonde zijn als die kennis ongebruikt blijft”. Ook Van Spaendonck wil die kennis niet voor zich houden, ook al betaalt het bedrijf de leerstoel.

Ferry Koster is één dag in de week in het kenniscentrum bij Van Spaendonck aanwezig; daarnaast geeft hij een dag les aan de Tilburgse universiteit en doet van daaruit onderzoek. Verder is het de bedoeling dat de kennis die Koster met zijn onderzoek opdoet, wordt gedeeld via onder meer publicaties en symposia voor ondernemers. Koster: „Het zou zonde zijn als die kennis ongebruikt blijft”. Ook Van Spaendonck wil die kennis niet voor zich houden, ook al betaalt het bedrijf de leerstoel.

De bedoeling is dat het kenniscentrum zelfstandig verder kan, mocht de financiering van de bijzondere leerstoel over vier jaar niet worden voortgezet door Van Spaendonck.

Bron: Brabants Dagblad, 8 april 2015

Lees het artikel op Blendle.

Al het nieuws