Innoveren door netwerkvorming en samenwerking

De huidig ondernemende Nederlandse economie vraagt om een dynamisch en innovatief MKB. MKB’ers worden continu geconfronteerd met kansen en bedreigingen voor hun onderneming. Ze dienen te blijven innoveren om hierop in te spelen. Innovatie verstevigt de concurrentiepositie van MKB’ers. Het potentieel wordt echter niet ten volle aangewend; om tot innovatie te komen worden mogelijkheden van netwerkvorming en samenwerking veelal onvoldoende benut. MKB’ers zien in dat nieuwe bedrijfsmodellen en innovatie (van producten, diensten, processen) noodzakelijk zijn, maar zijn niet altijd in staat op eigen kracht te innoveren. Ze zijn op zoek naar samenwerking met andere MKB’ers. Daarbij komt dat de wijze van samenwerking en netwerken onder MKB’ers de laatste jaren sterk is veranderd. Naast traditionele en geïnstitutionaliseerde branche- en sectornetwerken bestaat in toenemende mate de behoefte om op andere wijze in projectmatige, informele en regionale netwerkverbanden samen te werken.

Dit onderzoek geeft inzicht in de wijze waarop netwerk- en samenwerkingsverbanden moeten worden vormgegeven om MKB’ers tot (succesvolle) innovatie te laten komen. Daarbij wordt ingespeeld op kansen en bedreigingen waar de MKB’er mee te maken krijgt.

Op basis van een te ontwikkelen en agendazettende ‘Innovatiespiegel’ (werktitel) worden specifieke kansen en bedreigingen van MKB’ers in kaart gebracht evenals de behoefte naar innovatie en de behoefte naar netwerkvorming en samenwerking om tot (succesvolle) innovatie te komen. Dit instrument dient bovendien bewustwording bij MKB’ers te creëren evenals de prikkel/behoefte om via een dergelijk platform tot innovatie te komen.