De werkgever aan zet

Wat hadden Albert Einstein, Ludwig von Beethoven en Agatha Christie met elkaar gemeen? Zij hadden een talent én een beperking. Die beperking weerhield hen niet om hun talent ten volle te benutten. Integendeel. Ze waren als respectievelijk uitvinder, componist en schrijfster erg succesvol in hun werk.

Ook vandaag de dag zijn er duizenden mensen met talent én een beperking, maar zonder werk. Gebrekkige of verkeerde informatie over de (subsidie)mogelijkheden van medewerkers met inzet naar vermogen, onjuiste percepties en/of (voor)oordelen liggen hier meestal aan ten grondslag. Expertisecentrum BESO ondersteunt, adviseert en inspireert Brabantse werkgevers over de wijze waarop zij hun inclusief werkgeverschap zakelijk interessant kunnen maken. Dit doet BESO vanuit de overtuiging dat inclusief werkgeverschap leidt tot een win-win situatie voor het bedrijf, de maatschappij en het individu, kortom ondernemen met dubbele winst. In de voorbije periode heeft BESO-Brabant, een samenwerkingsverband van Reflect en Wissenraet Van Spaendonck, mede mogelijk gemaakt door de Provincie Noord Brabant en de Van Spaendonck Fundatie diverse activiteiten ontplooid waarmee werkgevers geïnspireerd werden tot inclusief werkgeverschap. Het onderzoek naar Motieven voor inclusief werkgeverschap helpt in de benadering en advisering. Ook is op basis van dit onderzoek Dé Participatiewijzer ontwikkeld, www.departicipatiewijzer.nl. deze geeft met eenvoudige hulpmiddelen snel antwoord op vragen waar ondernemers mee zitten. Tenslotte zijn ruim 450 werkgevers gesproken en geholpen in hun zoektocht naar de beste weg naar inclusief werkgeverschap en is de BESO prijs: Dé Brabantse ondernemer met een maatschappelijk hart 2014 in november uitgereikt. Op basis van alle nominaties is een uitgave met alle best practices via social media breed verspreid.

Dit alles vanuit de gedachte: Goed voorbeeld doet goed volgen!