Projects


De organisatie van arbeid in 2025

Arbeidsverhoudingen in ondernemingen worden anno 2016 nog steeds primair top-down bepaald: afspraken op centraal niveau (afspraken van centrale werkgevers- en werknemersorganisatie ...

Innoveren door netwerkvorming en samenwerking

De huidig ondernemende Nederlandse economie vraagt om een dynamisch en innovatief MKB. MKB’ers worden continu geconfronteerd met kansen en bedreigingen voor hun onderneming.

Keeping the ZZPér

We expect the ZZPér

Brabants Expertisecentrum Socialerer ondernemen (BESO)

‘Werk geven en nemen - lessons learned’ geeft inzicht in de leerpunten, verworven inzichten en conclusies die zijn voortgekomen uit de opzet, activiteiten en resultaten van BESO in ...

Ondernemen met de P van People

Een praktijkonderzoek onder werkgevers dat inzicht geef in de ‘triggers’ en het besluitvormingsproces om te (gaan) werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Een nieuw IC-concept

Intensive care units in Nederland kampen met personeelskrapte. Het verloop is hoog. Wat is de oorzaak? En kan de bewaking op een IC ook op een andere manier worden ingevuld met de ...

Sociale partners en sociale innovatie in het MKB

Met een scan op de vijf thema’s, de Schijf van vijf, kunnen branches en bedrijven zelf zien op welke onderdelen sociale innovatie het meest kan opleveren.

Duurzame inzetbaarheid: van theorie naar praktijk!

Duurzame inzetbaarheid: staat het op de agenda van de branche? Van de bedrijven in de branche? Van de individuele medewerker? Is opname in de CAO een voorwaarde voor succes?

Van Beschermen en ontzien naar motiveren en prikkelen

Het onderzoek is gericht op de verhoging van de arbeidsparticipatie van oudere werknemers. Welke mogelijkheden zijn er om langer doorwerken te stimuleren en welke rol kunnen social ...

Goed Bezig

MarketConcern streeft ernaar talentontwikkeling en werkplezier te optimaliseren. Daarvoor ontwikkelt zij nieuw instrumentarium dat medewerkers en management in staat stelt hierover ...

De werkgever aan zet

Duizenden mensen met talenten maar ook met beperkingen, zijn werkloos. Een sociaal akkoord en mogelijk een quotum-wet zouden hier een oplossing voor moeten bieden. Is dit de juiste ...

Fit for the future

Dit onderzoek beschrijft een groot scala aan succes- en faalfactoren voor de implementatie van beleid gericht op duurzame arbeid.

Betrokken zorgverleners

In een pilotproject is een vernieuwend werkconcept voor een verpleegkundig team in een ziekenhuis uitgevoerd en getest. Het werken met dit model leidt tot een verhoogde denk- én do ...