Innovatieve Samenwerking

De Van Spaendonck Fundatie verstrekt financiële bijdragen met het doel wetenschappelijke en praktische (onderzoeks)projecten mogelijk te maken.

Meer over Van Spaendonck Fundatie

Laatste nieuws


Meer nieuws

Projecten

Innoveren door netwerkvorming en samenwerking

De huidig ondernemende Nederlandse economie vraagt om een dynamisch en innovatief MKB. MKB’ers worden continu geconfronteerd met kansen en bedreigingen voor hun onderneming.

De houdbaarheid van de ZZP-er

De verwachting is dat het aantal ZZP’ers de komende jaren verder toe zal nemen. Is dit wel zo? En kan deze markt wel groeien? De houdbaarheid van de ZZP’er richt zich op de randvoorwaarden die nodig zijn om de ZZP-markt daadwerkelijk te laten groeien.

Brabants Expertisecentrum Socialerer ondernemen (BESO)

‘Werk geven en nemen - lessons learned’ geeft inzicht in de leerpunten, verworven inzichten en conclusies die zijn voortgekomen uit de opzet, activiteiten en resultaten van BESO in de periode 2010 - 2012.