Innovatieve Samenwerking

De Van Spaendonck Fundatie verstrekt financiële bijdragen met het doel wetenschappelijke en praktische (onderzoeks)projecten mogelijk te maken.

Meer over Van Spaendonck Fundatie

Laatste nieuws


Meer nieuws

Projecten

De organisatie van arbeid in 2025

Arbeidsverhoudingen in ondernemingen worden anno 2016 nog steeds primair top-down bepaald: afspraken op centraal niveau (afspraken van centrale werkgevers- en werknemersorganisaties, SER, Star, etc.) worden via cao-onderhandelingen op branche-niveau tussen sectorale werkgevers- en werknemersorganisaties vertaald in sectorcao’s die in de regel weinig ruimte overlaten voor individuele ondernemingen en werknemers om eigen invulling te geven aan de tussen hen geldende arbeidsverhoudingen c.q. arbeidsvoorwaarden.

Innoveren door netwerkvorming en samenwerking

De huidig ondernemende Nederlandse economie vraagt om een dynamisch en innovatief MKB. MKB’ers worden continu geconfronteerd met kansen en bedreigingen voor hun onderneming.

De houdbaarheid van de ZZP-er

De verwachting is dat het aantal ZZP’ers de komende jaren verder toe zal nemen. Is dit wel zo? En kan deze markt wel groeien? De houdbaarheid van de ZZP’er richt zich op de randvoorwaarden die nodig zijn om de ZZP-markt daadwerkelijk te laten groeien.