Innovatieve Samenwerking

De Van Spaendonck Fundatie verstrekt financiële bijdragen met het doel wetenschappelijke en praktische (onderzoeks)projecten mogelijk te maken.

Meer over Van Spaendonck Fundatie

Laatste nieuws


Meer nieuws

Projecten

De houdbaarheid van de ZZP-er

De verwachting is dat het aantal ZZP’ers de komende jaren verder toe zal nemen. Is dit wel zo? En kan deze markt wel groeien? De houdbaarheid van de ZZP’er richt zich op de randvoorwaarden die nodig zijn om de ZZP-markt daadwerkelijk te laten groeien.

Brabants Expertisecentrum Socialerer ondernemen (BESO)

‘Werk geven en nemen - lessons learned’ geeft inzicht in de leerpunten, verworven inzichten en conclusies die zijn voortgekomen uit de opzet, activiteiten en resultaten van BESO in de periode 2010 - 2012.

Ondernemen met de P van People

Een praktijkonderzoek onder werkgevers dat inzicht geef in de ‘triggers’ en het besluitvormingsproces om te (gaan) werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.